~
HARRY SALMI

Visual Artist

Book a studio visit! Originals, Commissions and Fine Arts Prints.

CONTACT

office.salmi@gmail.com

+358 40 7225663

Lahti, Finland

Contact Harry

CV Harry Salmi, Lahti, Finland

Born in Hollola 1980. Lives and works in Lahti.

STUDIES

2011 Lahti University of Applied Sciences, Institute of Design and Fine Arts, BA Fine Arts
2003-2005 Kymenlaakso University of Applied Sciences, Department of media, graphic design

SOLO EXHIBITIONS

2021 Culture House, Hollola
2021 Gallery Uusi Kipinä, The Artist of the month, June, Lahti
2021, Gallery Technopolis, Espoo
2019 Studio Exhibition, Tuubit auki — Finnish Painters' Union, Hollola
2018 Gallery Stadio, Kauniainen
2017 Gallery Contempo, Helsinki
2015 Gallery Contempo, Helsinki
2015 Housing Fairs, Rock-stone houses, Vantaa
2015 Gallery Espacio, Benalmadena- Malaga, Spain
2014 Advertising agency Queens, Lahti
2013 Gallery Kapriisi, Tampere
2013 Kivipankki Gallery, Jämsä
2011 Vapari6-Gallery, Lahti
2011 Art Centre Taarasti, Nastola
2010 Aila Seppälä Gallery, Lahti
2009 Kivipankki Gallery, Jämsä
2008 The Gallery of Hollola library, Hollola
2007 The Gallery of local council department, Hollola

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2021, Finnish Painters Union, Kaapelitehdas, Helsinki
2020, Gallery Uusi Kipinä, Lahti
2020, Finnish Painters Union, Kaapelitehdas, Helsinki
2020, Art@Karisma, 3rd show, Lahti
2020, Art@Karisma, 2nd show, Lahti
2020, Art@Karisma, Lahti
2019 Rajaton Paletti, Danielson Kalmari Manor House, Vääksy
2019 Finnish Painters Union, Kaapelitehdas, Helsinki
2018 Wayward, Hernesaari, Helsinki
2017 ANIMA MUNDI, International Art Festival, Venice, Italy
2017 Mens World, Gallery Asta Pulkkinen, Hollola
2017 ART Lahti 2017, Lahti
2016 ARS-Kalmari, Danielson Kalmari Manor House, Vääksy
2016 Gallery Uusi Kipinä, Lahti
2014 Art Centre Salmela, Mäntyharju
2014 The Gallery of Manor House, Hauho
2013 Gallery Fogga, Helsinki
2012 Art Centre Salmela, Mäntyharju
2011 The Gallery of Jewel, Länkipohja
2011 Valinta Gallery, Hollola
2011 The Gallery of Hollola library, Hollola
2009 The Gallery of Tiirismaa high school, Lahti
2009 Makasiini Gallery, Hollola
2006 Art Museum, Kouvola
2005 Culturehouse, Kuusankoski
2004 The Gallery of Kouvola library, Kouvola
2003 The house of Baron, Jämsä

PUBLIC WORKS

Hotel Minerva, Benalmadena, Malaga, Spain
Sheltered Home Onnenkoto, Hollola
Clinic of Hollola
Sheltered Home Jämsä
Anstar Oy, Nastola
Fin Fami ry, Lahti
UNICEF union of Finland, Helsinki
Victoria, Los Pacos, Spain

ARTIST IN RESIDENCE

2011-2012 (winter) Art Centre Salmela, Finland

PAINTING TRAVELS

2015 Torre Blanca, Spain
2013 Los Pacos, Spain

COMPETITIONS

2015, second prize, Graffiti art painting for The City Theatre of Lahti city
2014 winner, oil painting on canvas 150 x 250 cm for Sheltered Home Onnenkoto in Hollola.

OTHER WORK

2015- working as a visual art teacher part time at the Wellamo college of arts in Lahti.

Artist Bio

Contemporary Artist Harry Salmi

Harry Salmi is an experienced artist from Lahti, Finland and his work has been exhibited in both personal and group exhibitions both in Finland and abroad. He works using a variety of tools from spray paints to acrylics. The works move between abstract and figurative painting as well as conceptual art. His production is also influenced by graffiti art. Harry started with arts as a hobby at the Hollola School of Fine Arts for Children and Youth in 1986. Along the way, towards adulthood and being a visual artist, Harry’s wild teenage years went by painting graffiti. He also studied graphic design and worked in advertising agencies for a short time. Finally, in 2011, after various twists and turns, Harry graduated as a visual artist from Lahti University of Applied Sciences, Institute of Design and Fine Arts. He felt strongly that he had found his own place. In his current production, each canvas consists of different layers that reveal the narrative in parts, bringing new dimensions to life. With his works of art Harry processes living in the moment, the stories and observations of his life and becoming aware of them, success and the energy and love of the painting process.

Harry gets his inspiration and artistic expression from varied international abstract art and jazz music. He is also fond of implementations of graffiti art style which can be seen in his paintings that are strongly visual by their colors and technically unexpectedly improvised. Harry also combines acrylic painting and mixed media on canvas. Harry has been painting art for 35 years and hopes to paint at least another 35 years. Harry spends his free time, especially in the summer, at his family summer cottage on the shore of lake Isojärvi, Central Finland. He feels that the time spent there relaxes and strengthens his creativity and brings contrast to hectic city life.

Harry lives in Lahti with his wife and daughter and works in his studio on Askonkatu in Lahti.

Harry was invited to the International ANIMA MUNDI Art Festival in Venice, Italy in 2017. The IAF Festival, organized by the ITSLIQUID Group, is curated by Luca Curci. In Finland, Harry has had several exhibitions, for example at Galleria Contempo Helsinki, Galleria Uusi Kipinä Lahti, Galleria Aila Seppälä Lahti, Galleria Stadio Kauniainen, Galleria Kivipankki Jämsä, Art Centre Salmela Mäntyharju and exhibitions of the Finnish Painters' Union at the Helsinki Cable Factory..

In 2014, Harry Salmi was invited to and won an art competition in Päijät-Häme. He painted a large oil painting ‘Journey’ on a 150 x 250 cm canvas in which two swans fly towards freedom. The painting is in the arrival hall of the Onnenkoto sheltered housing unit in Hollola.

"I especially like the visual equations in painting. The way you make any color look stronger, bolder, or deeper." The aim is to keep the viewer's attention focused on the idea and process of the piece, in which the work of art becomes a work of art, and to deal with the philosophical reflection on the interpretation of the image. Have I made life better for everyone else with my work as a visual artist? The most important thing is the thought that makes the viewer's mind move. I want to emphasize the active reception, feeling and interpretation of art.


Harry Salmi on kokenut taiteilija Lahdesta ja hänen töitään on ollut esillä sekä henkilökohtaisissa että yhteisnäyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hän työskentelee käyttäen eri välineitä spraymaaleista akryyleihin. Teoksissa liikutaan abstraktin ja figuratiivisen maalaustaiteen sekä konseptuaalisen taiteen välimaastossa. Hänen tuotannossaan on vaikutteita myös graffititaiteesta. Harry aloitti taiteen harrastamisen Hollolan lasten- ja nuorten kuvataidekoulussa vuonna 1986. Matkan varrella aikuiseksi ja kuvataiteilijaksi Harryn villit teinivuodet menivät graffiteja maalatessa. Hän opiskeli myös graafista suunnittelua ja työskenteli vähän aikaa mainostoimistoissa. Viimein vuonna 2011 eri mutkien ja matkojen jälkeen Harry valmistui kuvataiteilijaksi Lahden ammattikorkeakoulusta Muotoilu- ja Taideinstituutista. Hän koki vahvasti, että oma paikka on löytynyt. Nykyisessä tuotannossa Harryn jokainen työ käsittää eri kerroksia, jotka avaavat kerrontaa osa osalta tuoden elämään uusia ulottuvuuksia. Hän käsittelee teoksissaan elämistä tässä hetkessä, havaintoja, havahtumista ja tarinoita kokemuksistaan, onnistumisia sekä energisyyden ja rakkauden tunnetta maalausprosessissa.

Harry saa inspiraationsa ja taiteen ilmaisutyylinsä kansainvälisestä ja monimuotoisesta abstraktista kuvataiteesta sekä jazzmusiikista. Harry pitää myös graffititaiteen keinoin toteutetusta jäljestä ja tämä näkyy hänen maalauksissa, jotka ovat väreiltään vahvasti visuaalisia ja teknisesti odottamattoman improvisoituja. Harry yhdistää myös akryylimaalausta ja sekatekniikkaa kankaalle. Harry on maalannut taidetta 35 vuotta ja toivoo maalaavansa ainakin toiset 35 vuotta lisää. Harry viettää vapaa-aikaa, erityisesti kesällä, sukunsa kesämökillä Keski-Suomessa Isojärven rannalla. Hän tuntee, että siellä vietetty aika rentouttaa ja vahvistaa hänen luovuuttaan ja tuo kontrastia hektiseen kaupunkielämään.

Harry asuu Lahdessa vaimonsa ja tyttärensä kanssa ja työskentelee studiollaan Askonkadulla Lahdessa.

Harry kutsuttiin kansainväliselle ANIMA MUNDI taidefestivaalille Italiaan, Venetsiaan 2017. ITSLIQUID Groupin järjestämän IAF festivaalin kuratoi Luca Curci. Suomessa Harryllä on ollut useita näyttelyitä mm. Galleria Contempo Helsinki, Galleria Uusi Kipinä Lahti, Galleria Aila Seppälä Lahti, Galleria Stadio Kauniainen, Galleria Kivipankki Jämsä, Taidekeskus Salmela Mäntyharju sekä Taidemaalariliiton näyttelyt Helsingin Kaapelitehtaalla..

Harry Salmi voitti vuonna 2014 kutsuttuna taidekilpailun Päijät-Hämeessä. Hän toteutti suuren öljyvärimaalauksen 'Matka' 150 x 250 cm kankaalle, jossa kaksi joutsenta lentää kohti vapautta. Maalaus on Hollolassa palvelutalo Onnenkodon tuloaulassa.

"Mä pidän maalaamisessa erityisesti visuaalisista yhtälöistä. Siitä miten minkä tahansa värin saa näyttämään vahvemmalta, rohkeammalta tai syvemmältä." Tavoitteena on pitää katsojan huomion kohdistamista teoksen ideaan ja prosessiin, jossa taideteoksesta tulee taideteos ja käsitellä kuvan tulkinnan filosofista pohdintaa. Olenko tehnyt elämän paremmaksi kaikille muille työlläni kuvataiteilijana? Tärkeintä on ajatus, joka saa katsojan mielen liikkeelle. Haluan korostaa taiteen aktiivista vastaanottamista, tunnetta ja tulkintaa.